Palvelut

Yksilöpsykoterapia

Pääsääntöisesti toimin yksilöpsykoterapeuttina. Asiakkaani ovat erilaisissa elämäntilanteissa olevia ja sen vuoksi myös terapiasuhteemme muodostuvat hyvin erilaisiksi. Lyhytkestoinen terapia (10-20 käyntiä) soveltuu asiakkaille, joilla on äkillinen elämänkriisi (mm. avioero/parisuhteen solmiminen, työn loppuminen, vanhemmaksi tuleminen, vakava sairastuminen, lähiomaisen kuolema tai sairastuminen). Pitkäkestoinen terapia (1-3 vuotta, 1-2 käyntiä viikossa) soveltuu asiakkaille, jotka haluavat syventyä perusteellisemmin vaikeuksia ja hankalia tunteita tuottaviin asioihin elämässään. Terapiassa etsimme yhdessä ymmärrystä ja ulospääsyä noidankehämäiseksi muodostuneisiin tilanteisiin.Paritapaamiset

Yksilöt muodostavat usein parisuhteita. Joskus läheiset ihmissuhteet kriisiytyvät niin, että voi olla helpompi avata tulehtuneita välejä ulkopuolisen ihmisen kanssa. Olen tavannut työhistoriani aikana erilaisissa tilanteissa olevia pariskuntia ja etsinyt heidän kanssaan ymmärrystä kummankin toiveisiin elämältä ja kumppanuudelta. Kunkin pariskunnan kanssa sovimme erikseen paritapaamisten keston, joka voi olla yksittäinen tapaamiskerta tai vaikkapa vuoden kestävä prosessi säännöllisenä tapaamissyklinä.Yksilötyönohjaus

Toimin mielelläni myös työnohjaajana hoito- ja kasvatusaloilla työskenteleville ammattilaisille. Oma työhistoriani ennen psykoterapeutiksi siirtymistäni on vahvasti lastensuojelun kentältä sekä laitos- että avohuollon palveluista. Olen toiminut myös peruskoulun ja lukion opettajan sijaisuuksissa sekä päivähoidossa eli kokemuspintaa löytyy työelämän haasteisiin myös näistä ammateista. Työnohjausta teen vahvasti ”ihminen työntekijänä” -näkökulmasta. Näkemykseni mukaan työtä tekee aina ihminen, joka on oma yksilönsä, tulee jostain perhekokonaisuudesta, on osa kollegiaalista työryhmää ja tämän kaiken lisäksi asiakaspalvelijan roolissa työntekijänä. Työnohjauksessa pidän yllä näitä kaikkia puolia, jotta asiakkaani voisi paremmin työssään.Työskentelytavat

Kaikessa työskentelyssäni on taustalla useat arvostamani ja opiskelemani viitekehykset: KAT, traumaterapeuttinen näkemys, tietoinen läsnäolo, holistinen ihmiskäsitys, kehoterapeuttinen näkemys, voimavarakeskeisyys sekä oma elämän historiani ja kohtaamieni ihmisten tarinat. Tärkeimpänä lähtökohtana työlleni pidän kuitenkin sitä, että nämä aiemmat ymmärrykseni eivät ohjaa liiaksi sitä, mitä Sinun kanssasi löydämme. Jotta voin ymmärtää, minun tulee ensin kuulla. Siksi haluan kohdata Sinut asiakkaanani uteliaan kiinnostuneesti ja kunnioittaen sitä kuka olet. Työssäni käytän vaihtelevasti (yksilöistä ja tilanteista riippuen) monenlaisia menetelmiä, mm. havainnollistavaa kuvaa, voice dialogia, tietoisen läsnäolon harjoitteita, rentoutusmenetelmiä, kirjeen kirjoittamista. Menetelmien tarkoitus on tukea sinun ymmärryksesi kasvamista elämäsi haasteiden selvittämiseen sekä omien unelmiesi ja arvojesi vahvistumiseen.